Ảnh vệ tinh hé lộ máy bay cảnh báo AEW đầu tiên của Trung Quốc