Ảnh vệ tinh hé lộ tình hình xây dựng 100 hầm chứa tên lửa của Trung Quốc