Ảnh vệ tinh của Mỹ phát hiện vũ khí Nga áp sát biên giới Ukraine