Khám phá công nghệ LiDAR ứng dụng đột phá cho ngành điện lực