Nhờ LiDAR, “pháo đài ma” Trung Cổ hiện nguyên hình