Công nghệ Lidar là gì? Nguyên lý hoạt động, ứng dụng và tiềm năng trong mọi lĩnh vực