Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy đoàn xe tăng Nga thẳng tiến về Thủ đô của Ukraine