Ứng dụng viễn thám trong cảnh báo lũ lụt, giám sát sạt lở