Hơn 4.000 vệ tinh Starlink đang quanh quẩn Trái Đất và rò rỉ bức xạ: Ai sẽ chịu ảnh hưởng?