Dữ liệu vệ tinh cho thấy COVID-19 có thể xuất hiện ở Vũ Hán từ tháng 8/2019