Trái đất suýt bị hố đen quái vật hất bay khỏi thiên hà?