Phun trào bức xạ từ Mặt Trời chuẩn bị va chạm với Trái Đất ở vận tốc 3 triệu km/h